24.05.24
Kiezen voor dieren

In de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni wil GAIA de kiezers informeren over de standpunten van de politieke partijen over dierenwelzijn. Daartoe heeft GAIA een uitgebreide vragenlijst gestuurd naar alle politieke partijen met ten minste één verkozen lid in een regionaal of federaal parlement waarin werd gepeild naar hun standpunten met betrekking tot dierenwelzijn op regionaal, federaal en Europees niveau. Een van de themas die in de vragenlijst aan de orde worden gesteld, betreft dierproeven. De antwoorden van de verschillende partijen op de vragen over dierproeven zijn hieronder samengevat.

België behoort tot de grootverbruikers van proefdieren, en staat op plaats vijf van de EU-lidstaten met het hoogste aantal dieren dat gebruikt wordt voor wetenschappelijke doeleinden. Er is een ambitieuze politiek nodig om het aantal dierproeven in België tot een strikt minimum te beperken en op termijn volledig te vervangen door dierproefvrije alternatieven. GAIA vraagt daarom dat elke regio een duidelijke strategie op poten zet, met concrete en geleidelijke doelstellingen om de overgang naar proefdiervrije wetenschap te versnellen.

Standpunten van de Nederlandstalige partijen

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de resultaten van de Nederlandstalige partijen inzake de ontwikkeling van een strategie gericht op het verminderen van het aantal dierproeven met als doel de overgang naar proefdiervrije wetenschap te versnellen.

Partijstandpunten dierproeven

In het algemeen zijn alle Nederlandstalige partijen voorstander van het ontwikkelen van een strategie gericht op het verminderen van het aantal dierproeven zowel op regionaal als op Europees niveau. Wat betreft de ontwikkeling van een dergelijke strategie in Brussel, is Open Vld het ermee eens dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Open Vld is echter niet van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen. Ook Vlaams Belang en Vooruit zijn niet van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Standpunten van de Franstalige partijen

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de resultaten van de Franstalige partijen inzake de ontwikkeling van een strategie gericht op het verminderen van het aantal dierproeven met als doel de overgang naar proefdiervrije wetenschap te versnellen.

Partijstandpunten dierproeven

Uit de resultaten blijkt dat alle Franstalige partijen voorstander van het ontwikkelen van een strategie gericht op het verminderen van het aantal dierproeven zowel op regionaal als op Europees niveau.

Hoewel Les Engagés in het algemeen een strategie steunen om het aantal dierproeven te verminderen, zijn ze niet van mening dat een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd in Wallonië, noch dat transparantie rond dierproeven nodig zou zijn in Wallonië. Ze zijn ook niet van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Meer informatie over de resultaten en standpunten van de verschillende politieke partijen is te vinden op de website www.kiezenvoordieren.be.

Hier zullen kiezers de volgende informatie kunnen vinden:

  • De standpunten van verschillende politieke partijen in verband met belangrijke kwesties rond dierenwelzijn;
  • Het memorandum dat GAIA opstelde voor de verkiezingen van 2024, waarin alle prioriteiten betreffende dierenwelzijn voor de komende legislatuur worden opgelijst;
  • De standpunten van individuele verkiezingskandidaten over verschillende belangrijke thema’s.

Ook het eindrapport, dat GAIA voor de drie ministers van Dierenwelzijn opmaakte zal vanaf 22 mei 2024 beschikbaar zijn op de website. Zij zullen van GAIA een score op twintig krijgen, die gebaseerd is op hun verwezenlijkingen ten voordele van het dierenwelzijn tijdens de legislatuur 2019-2024.