Contact

Voorwaarden

Privacy
 

Inleiding

GAIA verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie. Daarom beschermen we je privacy zo goed mogelijk. Alle personen die namens GAIA bevoegd zijn om van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

De privacyregels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarbij de Gegevensbeschermingsautoriteit toezicht houdt op de naleving van de wet. GAIA handelt binnen het kader van deze wetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GAIA verwerkt de persoonlijke gegevens die u kiest ons te verstrekken in het kader van de onderstaande activiteit(en) (in principe: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres):

  • Gebruik van het contactformulier

Waarvoor verwerkt GAIA jouw gegevens?

Wij delen deze gegevens mee aan aangesloten entiteiten (van de in het punt ‘welke persoonsgegevens verwerken wij?’ beschreven activiteit) en gebruiken uw gegevens om u te kunnen antwoorden. Gegevens worden gewist éénmaal u niet meer betrokken bent bij de beschreven activiteit.

Hierna beschrijven we de verschillende manieren van gegevensverwerking, hoe we daar mee omgaan en uw rechten.

Website en beleid inzake cookies

Deze website maakte gebruik van cookies om u een betere site aan te bieden en zo meer te kunnen betekenen voor de dieren.

De cookie van javascript (has_js) is essentieel om onze website te bezoeken en gebruik te maken van de functies die zij aanbiedt, zoals toegang tot beveiligde delen van de site. Als u deze cookies uitschakelt, zal u waarschijnlijk niet kunnen genieten van alle functies van onze website.

We gebruiken cookies van Google Analytics (_ga) om een idee te krijgen van hoe onze bezoekers gaia.be gebruiken, hun locatie, maar ook welke pagina’s van de site populair zijn of hoe bezoekers een pagina en/of informatie vinden of niet vinden. Wat wordt gebruikt, is in principe onpersoonlijk van aard, inclusief uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en verwijzingswebsite, indien van toepassing.

We gebruiken cookies van Doubleclick (IDE) om onze gebruikers in staat te stellen de site optimaal te gebruiken via services die worden aangeboden door Google. Die cookies verzamelen ook gegevens namens Google Analytics. Wat wordt ondersteund, is in principe onpersoonlijk van aard, inclusief uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en verwijzingswebsite, indien van toepassing.

Als u niet wilt dat uw computer onze cookies opslaat, kunt u uw browser overeenkomstig instellen. Er is ook een add-on in uw browser waar u ervoor kunt kiezen onzichtbaar te zijn voor deze cookies.

Delen we de gegevens met andere partijen?

Nee, indien u uw gegevens op het contactformulier invult delen wij deze niet met andere partijen.

Worden je gegevens buiten de EU verwerkt?

GAIA heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee een passend beschermingsniveau worden verzekerd.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft GAIA een strikt informatiebeveiligingsbeleid. Wij verwerken alleen persoonsgegevens binnen de EU. Ook hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Bij GAIA gebruiken we je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

  • Gegevens die u hebt ingevuld in het contactformulier worden verwijderd nadat het contactverzoek is afgehandeld.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

GAIA vindt het belangrijk dat je jouw privacy rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om via ons contactformulier op de website contact op te nemen met ons. Je kan via het contactformulier gebruik maken van de volgende rechten:

  • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen;
  • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. 
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
  • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van jou hebben overdragen naar jou of een andere instelling overdragen. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

De gevende partij kan GAIA contacteren om één van deze rechten uit te oefenen. Daarvoor hoeft u enkel contact met ons op te nemen en een brief op te sturen gericht aan GAIA vzw, Ravensteingalerij 27 – 1000 Brussel of een e-mail te sturen naar info@gaia.be.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je nog vragen of een opmerking hebben over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met ons. Dit kun je doen via info@gaia.be of door rechtstreeks telefonisch contact met ons op te nemen via het telefoonnummer 02/245.29.50, wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Over een klacht over onze behandeling van jouw privacy kun je altijd contact met ons opnemen. Je kan altijd klacht indienen bij de privacycommissie. Je vind meer informatie hierover op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

GAIA zal deze privacyverklaring aanpassen als er bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in de verwerking van de persoonsgegevens.

* Verplicht veld