04.12.23
UCLouvain favorise le développement de méthodes non-animales pour améliorer les traitements contre le cancer

De Université Catholique de Louvain (UCLouvain) is actief betrokken bij de ontwikkeling van proefdiervrije methoden gebaseerd op de menselijke biologie voor kankeronderzoek. Deze benadering stelt niet alleen in staat om het gebruik van proefdieren te vervangen, maar verbetert ook ons begrip van menselijke ziekten en draagt bij aan het bedenken van innovatieve en duurzame oplossingen voor de implementatie van gepersonaliseerde therapieën.

In samenwerking met de Cliniques universitaires Saint-Luc heeft de UCLouvain afgelopen oktober het project 'BiDiTwins' gelanceerd. Dit initiatief is toegewijd aan de ontwikkeling van biologische en digitale 'tweelingen' van borstkanker in een vroeg stadium met behulp van computermodellen, technologieën voor 3D-printen van menselijk weefsel, en organoïden die zijn gemaakt van materiaal van patiënten die zijn behandeld in de Clinique du sein van Cliniques universitaires Saint-Luc. Het doel van deze innovatieve aanpak is om een beter inzicht te krijgen in de redenen waarom sommige patiënten slecht of helemaal niet reageren op chemotherapie en om de behandeling van elke borstkankerpatiënt heel nauwkeurig op maat te maken om herval van de ziekte te voorkomen.

De UCLouvain heeft onlangs ook een subsidie van 55.000 euro ontvangen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorstel van minister Bernard Clerfayt. Deze financiële steun is bedoeld om de ontwikkeling van in-vitrokweek van organoïden te ondersteunen, met als doel vooruitgang te boeken in de identificatie van potentiële kankerbehandelingen. Deze methode maakt het mogelijk om een breed scala aan menselijke weefsels te modelleren, waardoor het gebruik van proefdieren wordt vermeden.

Dit project van de UCLouvain maakt deel uit van het Technologisch Platform van Excellentie "Alternatieven voor dierproeven". Dit platform werd eind 2022 opgericht door de regeringen van de Federatie Wallonië-Brussel, Wallonië en het Brussels Gewest. Het doel is om dierproeven in Franstalige universitaire en academische laboratoria tot een strikt minimum te beperken en wetenschappers praktische ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van proefdiervrije methoden.

"De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is daarom van cruciaal belang om niet alleen de ontwikkeling van deze methoden mogelijk te maken, maar ook de identificatie en bewustmaking ervan" zei Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Hij benadrukte ook dat het belangrijk is “dat zoveel mogelijk mensen betrokken worden bij het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Het UCL-project gaat resoluut in de richting van dit doel, en daar ben ik blij om".

Bernard Clerfayt
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering