18.11.21
dierproefvrije wetenschap

Behoort u ook tot de 72% van de Europeanen die vinden dat Europa een concreet plan nodig heeft om dierproeven stop te zetten? Het aantal proefdieren (12 miljoen) in de EU is de laatste tien jaar jammer genoeg niet gedaald. Bovendien verklaren de Europese beleidsbepalers al lang dat het hun doel is om alle dierproeven te vervangen door proefdiervrij onderzoek. Maar in de praktijk beweegt er nauwelijks wat.

 

In alle andere belangrijke beleidsdomeinen die burgers bezighouden – het klimaat bijvoorbeeld – stelt de EU daarentegen wel doelen om verandering teweeg te brengen. Dat is exact wat ook de dieren nodig hebben. Door het European Citizens’ Initiative (ECI) te ondertekenen, zet u mee druk op de EU om de wetenschappelijke praktijk eindelijk ook in ethische zin substantieel te moderniseren, concrete vooruitgang te boeken op het vlak van proefdiervrij onderzoek, en dierproeven uit te faseren.

 

Drie zaken

Het ECI is een Europees burgerinitiatief dat oproept tot drie concrete zaken. Ten eerste eist het ECI dat de Europese Commissie het verbod op dierproeven voor cosmetische producten beschermt en versterkt. De EU vaardigde in 2009 al zo’n verbod uit, maar het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) probeert dit terug te draaien.

 

Het burgerinitiatief wil ook dat de EU-wetgeving rond chemische stoffen aangepast wordt en dat er geen nieuwe voorschriften meer voor dergelijke dierenproeven verstrekt worden. Ten slotte wil het burgerinitiatief dat er voor het einde van de huidige legislatuur een wetsvoorstel ingediend wordt met een concreet traject voor de uitfasering van alle proefdiergebruik in de EU. 

 

Tegen 31 augustus 2022 moeten een miljoen handtekeningen van Europese burgers verzameld zijn. Momenteel staat de teller op iets meer dan 270.000. Teken, verspreid het woord en laat ook uw vrienden en familie tekenen. Onderaan deze tekst leest u waar dat gemakkelijk kan.

 

Hoofden van wetenschappers

Wetenschappers in heel Europa gebruiken elk jaar miljoenen dieren voor allerlei experimenten. Daarvoor worden muizen, cavia’s, konijnen, katten, honden, apen en een hoop andere dieren gebruikt. Veel van die proeven veroorzaken onmiskenbaar ernstig lijden.

 

Bij heel deze industrie moet minstens de vraag gesteld worden wat al die dierproeven werkelijk opleveren. Vaak blijkt dat wat werkt voor bijvoorbeeld muizen toch niet werkt voor mensen. Er wordt nog steeds veel te weinig onderzoek gedaan naar doeltreffende humane, proefdiervrije testmethoden om aan ethische wetenschap te doen. Proefdiervrije en proefdier-verminderende onderzoeks- en testmethoden moeten een lange en tijdrovende bureaucratische lijdensweg trotseren vooraleer ze gevalideerd worden voor wereldwijde toepassing. Het gebruik van proefdieren is simpelweg nog te zeer gebetonneerd in de hoofden van veel wetenschappers.

 

Het is tijd voor actie. Onderteken het Europees burgerinitiatief en druk uw steun uit voor een evolutie naar een moderne, diervrije wetenschap.

 

Tekenen kan via de officiële website van de Europese burgerinitiatieven.