23.08.21
rats

Op 14 juli bracht de Europese Commissie een nieuw jaarverslag uit over dierproef-statistieken. Aangezien de statistische info met enige vertraging wordt verwerkt, gaat het over data van 2018. Het betreft dezelfde Europese landen als in het vorige rapport, dus nog inclusief het Verenigd Koninkrijk, maar uitgebreid met Noorwegen. 

Het rapport toont een daling van 5 procent in dierproefgebruik ten opzichte van de statistieken voor 2017. Naast het aantal dieren dat in experimenten werd gebruikt, wordt ook gewezen op de aantallen die dienen voor het creëren en onderhouden van genetisch gewijzigde populaties. Het totale aantal dieren in het rapport bedraagt 12 miljoen. Het aantal dieren dat werd gefokt voor een wetenschappelijk doel, maar vervolgens niet daadwerkelijk is gebruikt, werd niet opgenomen in de statistieken, aangezien dit slechts om de vijf jaar moet gebeuren. In  2017 vertegenwoordigde dit aantal nog een bijkomende 12,6 miljoen dieren.

In vergelijking met 2017 is het aantal landbouwhuisdieren, honden en primaten voor experimenten toegenomen. Verder zijn vissen nu goed voor meer dan een kwart van alle dieren die in 2018 werden gebruikt en staat deze categorie ​​op de tweede plaats van meest gebruikte dieren, na knaagdieren. 

Uit dit rapport blijkt ook dat nog steeds dieren worden gebruikt voor onderzoek waarvoor diervrije methodes beschikbaar en wettelijk zijn geaccepteerd. De Europese Commissie geeft als voorbeelden het gebruik van dieren voor het testen of stoffen pyrogeen zijn (en dus koorts opwekken) en dieren voor de productie van antilichamen. Hiervoor werden tienduizenden dieren gebruikt, voornamelijk in Frankrijk.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de vereiste normering voor huisvesting en verzorging. Het vermogen van ratten om rechtop te staan ​​is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van hun welzijn. De huidige minimumvereiste voor de hoogte van hun kooi is 12 cm lager dan wat een volwassen rat hiervoor nodig heeft. Momenteel hebben ook zeer weinig honden in Europese laboratoria toegang tot buitenrennen omdat dit niet wettelijk verplicht is. Een aanpassing van de voorwaarden dringt zich dus op.