13.04.23
expérimentation animale

Uit een nieuwe enquête, die afgelopen november door Savanta ComRes in 10 Europese landen, waarvan België, is uitgevoerd, blijkt dat het publiek zich zorgen maakt over het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek, reglementaire testen en onderwijs.

 

De enquête benadrukt met name de noodzaak om meer te doen om de volledige vervanging van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt te versnellen, en om over te gaan naar proefdiervrije wetenschap en innovatie.

 

De resultaten voor België tonen aan dat:

 

  • 71 % zeer bezorgd is over het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek.

 

  • 77% vindt dat er meer moet worden gedaan om de volledige vervanging van dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, voor veiligheidstesten en in het onderwijs te versnellen.

 

  • 77% vindt dat de Europese Commissie en haar lidstaten een gecoördineerde strategie moeten ontwikkelen voor de overgang naar wetenschappelijk onderzoek, veiligheidstesten en onderwijs zonder het gebruik van dieren.

 

  • 74% vindt dat de Europese Unie een wereldleider moet zijn in de overgang naar wetenschap en innovatie zonder het gebruik van dieren.


Deze resultaten versterken de eis van het publiek dat dierproeven gestopt moet worden, zoals blijkt uit het recente Europese burgerinitiatief "Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe Without Animal Testing", waarvoor het minimaal vereiste aantal handtekeningen ruim werd overschreden in België.

 

Verschillende Europese landen zijn zich bewust van de wetenschappelijke en ethische bezwaren tegen onderzoek op dieren en hebben de afgelopen jaren verklaard het gebruik van dieren in de wetenschap te willen verminderen en vervangen. Zo werd bijvoorbeeld in 2021 een opdracht uitgeschreven door het Vlaamse ministerie om in overleg met verschillende stakeholders een actieplan te ontwikkelen om het gebruik van proefdieren in Vlaanderen te verminderen.

 

De resultaten van de enquête zijn samengevat in een infografiek zie onder.

resultaten